L

Kontakt oss

 
Telefon

755 91 400

Epost
post@epost.no 

Ring oss på: 75 59 14 00

w

Fyllinger

16.09.201610:52 Per Vidar Liljedal

Det finnes ulike årsaker til at en tann må repareres med en fylling. Den vanligste er hull (karies) i tennene. Andre årsaker kan være brudd i tannen, eller tap av eldre fyllinger.

Amalgam var det vanligste fyllingsmateriale i over 100 år, men fra 2008 har det ikke vært tillat brukt i Norge av miljøhensyn. I dag er kompositt (et plastmateriale) det vanligste fyllingsmateriale som brukes. Det finnes dog flere gode alternativer, og valg av materiale kommer an på hva slags type fylling pasienten trenger. Kompositt, glassionomer eller keramikk(porselen) er alternativene som brukes i dag.